Màn hình ghép tại sự kiện của Công ty Lovepop và khách sạn Golden Bay